Hvordan klage på tannbehandling?

Hvordan klage på tannbehandling?

Om du er misfornøyd med tannbehandlingen er det flere steder du kan henvende deg for å klage. Dette gjelder uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling.

Innhold

Først bør du ta opp problemet med tannlegen eller tannpleieren du fikk behandling av. Har du vært hos en offentlig klinikk kan du klage til fylkestannlegen uten å gå gjennom tannlegen. Hvis dette ikke løser saken, kan du klage videre.

Klage på feil og skader

Er du misfornøyd med resultatet etter å ha fått behandling, kan du kontakte Den norske tannlegeforening (NTF). De skal bidra til å løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av NTF. Klagenemnda kan ikke hjelpe deg om du vil ha pengene tilbake, eller erstatning. De kan kun behandle saker som løses ved at du får prisavslag eller ved at tannlegen korrigerer behandlingen.

Har du fått tapt penger eller utgifter som følge av en skade etter behandling, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). For at du skal få erstatning må skaden skyldes svikt i behandlingen, ha ført til et økonomisk tap og ikke være for gammel. Svikt i behandlingen kan for eksempel være at en tannbro knekker. NPE behandler ikke saker der du har fått behandling i utlandet.

Klager hvor kravet om nedsettelse av honorar eller korrigering/omgjøring overstiger Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sin nedre grense for behandling (10 000 kroner) kan ikke behandles av klagenemndene.

Klagenemndene kan heller ikke behandle saker der klageren ønsker erstatning for tort og svie, der klagen dreier seg om rimeligheten av pris på utført behandling, manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift, feil ved trygdeoppgjør eller underbehandling/overbehandling.

Klage på prisen

Det stilles en rekke krav til prisopplysninger som tannlegen eller tannpleieren gir. Hvis du ber om et pristilbud, har de plikt til å gi deg det. Hvis totalprisen overstiger 5 000 kroner skal de, uten at du spør om det, gi et skriftlig tilbud med totalpris før behandlingen starter. De må også ha en prisliste eller prisoppslag på klinikken. Har de en hjemmeside, skal oppdatert prisliste også legges ut der.

Bryter tannlegen eller tannpleieren noen av disse pliktene, kan du kontakte Forbrukertilsynet. De vil vurdere om kravene til prisopplysninger er etter reglene.

Har tannlegen tatt mer betalt enn hva som var avtalt, må du ta saken til forliksrådet. Da kan det ofte være behov for advokatbistand.

Klage på andre forhold

Hvis du ikke mottar helsetjenester du har krav på, kan du klage til Statens helsetilsyn.

Hvis du vil klage på tannlegens oppførsel, kan du rette klagen til Helsetilsynet og NTFs etikkråd.

Trenger du hjelp til å klage? Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg hvis du lurer på hvilke rettigheter du har som pasient. De kan møte helsepersonell sammen med deg og de kan også hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det.

Veien videre for å klage

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg klage på en tannlege eller tannpleier?

Du bør først ta opp problemet med tannlegen eller tannpleieren du fikk behandling av. Hvis du har vært hos en offentlig klinikk, kan du klage direkte til fylkestannlegen. Hvis du ikke får løst saken, kan du eskalere klagen videre.

Hvordan kan jeg klage hvis jeg er misfornøyd med resultatet etter behandling?

Hvis du er misfornøyd med resultatet etter å ha fått behandling, kan du kontakte Den norske tannlegeforening (NTF). De kan bidra til å løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av NTF. Klagenemnda kan ikke hjelpe deg med å få pengene tilbake eller erstatning, men de kan behandle saker der du får prisavslag eller korrigering av behandlingen.

Hvordan kan jeg klage hvis jeg har fått en skade etter behandling og ønsker erstatning?

Hvis du har fått tapt penger eller utgifter som følge av en skade etter behandling, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). For å få erstatning må skaden skyldes svikt i behandlingen, ha medført et økonomisk tap og ikke være for gammel. NPE behandler ikke saker der behandlingen er utført i utlandet.

Hva kan jeg klage på hvis det gjelder prisen for behandlingen?

Det er en rekke krav til prisopplysninger som tannlegen eller tannpleieren skal gi. Hvis du ber om et pristilbud, har de plikt til å gi deg det. Bryter de noen av disse pliktene, kan du kontakte Forbrukertilsynet. Hvis tannlegen har tatt mer betalt enn avtalt, kan du ta saken til forliksrådet og det kan være behov for advokatbistand.

Hvordan kan jeg klage på andre forhold som ikke gjelder behandlingsresultat eller pris?

Hvis du ikke mottar de helsetjenestene du har krav på, kan du klage til Statens helsetilsyn. Hvis du vil klage på tannlegens oppførsel, kan du rette klagen til Helsetilsynet og NTFs etikkråd. Hvis du trenger hjelp til å klage, kan pasient- og brukerombudene hjelpe deg med å forstå pasientrettighetene dine, møte helsepersonell sammen med deg og hjelpe deg med å skrive klagen om nødvendig.

Artikler om tannhelse

Sist oppdatert 16. november 2023

Etter tannregulering: Slik opprettholder du et vakkert smil og sunn tannstilling

Etter måneder eller til og med år med tannregulering er det endelig tid for å fjerne bøyler eller tannskinner. Resultatet er et flott smil og en…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 8. november 2023

Er tannregulering noe for deg?

Å ha en jevn og rett tannstilling er ikke bare viktig for et vakkert smil, men det kan også ha en betydelig innvirkning på tannhelsen og…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 6. november 2023

Usynlig tannregulering – et diskret alternativ for rette tenner

Oppdag fordeler og alternativer innen usynlig tannregulering. Lær om moderne metoder som tilbyr estetisk tiltalende behandling og optimal effekt.

Les hele artikkelen