Kjeveortopedisk behandling

Prisinformasjon tannregulering

Størrelsen på stønaden varierer fra 40 til 100 prosent avhengig av hvor alvorlig feilen ved bittet ditt er. Det er imidlertid viktig å være klar over at behandlingskostnaden er høyere enn de offentlige refusjonene. Forskjellen utgjør den egenandelen som pasienten må betale selv. Det betyr at også de som får full refusjon (100%) får en egenandel å betale.

De bittanomalier som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper – a, b og c. Tilstandene er gradert ut fra alvorlighetsgrad. Tilstander i gruppe a innebærer størst behov for behandling, mens de som faller inn under gruppe c innebærer minst behov for behandling. Opplistingen i gruppene gir en uttømmende oversikt over de tilfeller der det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling ved bittanomalier.

I de ulike gruppene gis følgende stønadssats:

 • Gruppe a: 100 prosent dekning etter honorartakstene
 • Gruppe b: 75 prosent dekning etter honorartakstene
 • Gruppe c: 40 prosent dekning etter honorartakstene

Ved tilstander som er nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året bruker fyller 20 år.

Takster kjeveortopedisk behandling

Refusjon for kjeveortopedisk behandling ytes etter en prosentsats av honorartaksten, avhengig av bittavvikets alvorlighetsgrad, jf. rundskrivet til § 5-6 nr. 8.

Takst Beskrivelse Honorar Refusjon Egenandel**
*601 Behandlingsplanlegging 1 230,– 720,–
602 Fremstilling og innsetting av avtakbar apparatur
*602a Enkel retensjonsplate (Pressplate/Essixplate og lignende) 1 265,– 735,–
*602b Ganebue loddet til bånd/Quad Helix 1 935,– 1 130,–
*602c Fixert plate, enkel type (Hawley, Jensen og lignende) 2 230,– 1 310,–
*602d Komplisert plate (Hilgersplate, Retraktor og lignende) 3 095,– 1 810,–
*602e Monoblock typer (RPE og lignende) 3 610,– 2 120,–
*602f Aktivator og Twinblock typer (Maxillator, Hansaplate og lignende) 4 225,– 2 520,–
*602g Komplisert ganebue/Quad Helix fremstilt av sentraliserte LKG-team ved behandling av LKG/craniofaciale lidelser 4 220,– 2 470,–
603 Fast apparatur i en hel kjeve
*603a Fast apparatur i en hel kjeve 3 235,– 1 890,–
*603b Fast apparatur i en hel kjeve med selvligerende brackets 3 990,– 2 330,–
604 Behandlingskontroller/arbeidsoperasjoner i aktiv behandlingsfase
*604a Behandlingskontroll uten apparatjustering 300,– 175,–
*604b Enkel arbeidsoperasjon 420,– 275,–
*604c Middels arbeidsoperasjon 550,– 375,–
*604d Komplisert arbeidsoperasjon 870,– 565,–
*604e Spesielt krevende behandling av LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team 1 720,– 1 010–
605 Spesialutstyr/tilleggsmateriell
*605a Lipbumper, Transpalatinalbue og tilsvarende 505,– 300,–
*605b Mia-Quad-helix og tilsvarende 670,– 390,–
*605c HG med drag, Jasper Jumper/Malu/Bitefixer per stykk og tilsvarende 935,– 560,–
*605d Ansiktsmaske/Delaire og tilsvarende 2 105,– 1 290,–
*605e Herbst apparatur og tilsvarende 3 000,– 1 790,–
*605f Miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat - første skrue 2 225,– 1 275,–
*605g Miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat - per ekstra skrue 1 775,– 1 020,–
606 Behandlingsavslutning
*606a Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 870,– 465,–
*606b Fjerning av apparatur i en kjeve uten rens 435,– 235,–
*606c Overføring av apparatur i en kjeve 435,– 235,–
607 Etterkontroll etter behandlingsavslutning
*607a Etterkontroll etter behandlingsavslutning 435,– 235,–
608 Behandling av pasient med fulltapparat i begge kjever
*608a Intrabuccal plate og tilsvarende 3 930,– 2 300,–
*608b Enkelt anker 935,– 565,–
*608c To eller flere anker 1 505,– 915,–
*608d Avtakbar motorapparat og tilsvarende 2 495,– 1 470,–

Helse- og omsorgsdepartementets takster og takstvilkår for tannregulering, gjeldende fra og med 1. mars 2022.

** Behandlingskostnaden for tannregulering er høyere enn de offentlige refusjonene. Forskjellen utgjør den egenandelen som pasienten må betale selv. Det betyr at også de som får full refusjon må betale egenandel.

 • Takst 601: Behandlingsplanlegging

  Taksten omfatter behandlingsplanlegging, vurdering av diagnostiske data, foto og røntgenundersøkelse i forbindelse med planleggingen, henvisning til tannlege for forberedende behandling, henvisning til annen spesialist og tilbakemelding til henvisende tannlege.

  Taksten omfatter videre samtale med pasienten og foresatt om valg av behandlingsforslag med aktuelle forutsetninger og konsekvenser.

  Behandlingsplanlegging skal være utført av kjeveortoped for at taksten skal utløses.

  Taksten kan utløses én gang per pasient ved kjeveortopedisk behandling, med unntak for sentraliserte LKG-team. Disse kan ved behandling av bruker med LKG/cranio-faciale lidelser utløse taksten flere ganger i et behandlingsforløp.

  Takst 601 kan ikke kombineres med takst 3 for samme bruker, med unntak for brukere i gruppe a.

 • Takst 602: Fremstilling og innsetting av avtakbar apparatur

  Takstene 602a–d omfatter fremstilling av avtakbar intraoral apparatur og inkluderer avtrykk og fremstilling av arbeidsmodell i én kjeve, fremstilling av apparatur, enten denne er fremstilt hos tanntekniker som underleverandør eller av kjeveortoped, samt påsetting/tilpasning i munnen og aktuell informasjon om bruk av apparatur frem til neste kontroll.

  Takst 602a kan som hovedregel ikke kombineres med takst 602b i samme kjeve. Dersom en slik løsning unntaksvis velges, må begrunnelsen journalføres.

  Takstene 602e–f omfatter samme prosedyre som for takstene 602a–d, men basert på avtrykk og fremstilling av arbeidsmodeller for begge kjever.

  Takst 602g omfatter samme prosedyrer som 602a–f og er forbeholdt sentraliserte LKG-team ved behandling av LKG/craniofaciale lidelser. Taksten kan utløses av privatpraktiserende kjeveortoped dersom LKG-teamene har instruert/henvist til privatpraktiserende kjeveortoped for tillaging av komplisert ganebue/Quad Helix.

 • Takst 603a: Fast apparatur i en hel kjeve

  Taksten omfatter tilpasning og påsetting av fast apparatur inkludert aktuell informasjon og veiledning til bruker. Taksten inkluderer nødvendig materiell av type brackets, bånd og bue.

 • Takst 603b: Fast apparatur i en hel kjeve med selvligerende brackets

  Taksten omfatter tilpasning og påsetting av fast apparatur inkludert aktuell informasjon og veiledning til bruker. Taksten inkluderer nødvendig materiell av type brackets, bånd og bue. Takstene 604a-d kan kun benyttes én gang per seanse.

 • Takst 604a: Behandlingskontroll uten apparatjustering

  Taksten omfatter enkle kontroller som blir foretatt underveis i den aktive kjeveortopediske behandlingen og uten at apparatjustering er nødvendig.

 • Takst 604b: Enkel arbeidsoperasjon

  Taksten omfatter prosedyrer slik som for eksempel justering av apparatur, bueskift i en kjeve (enkelt bueskift), resementering, fjerning av sementerte apparater og limte retainere eller tilpasning av 1–2 bånd uten sementering. Med «enkelt bueskift» menes bueskift i en kjeve med preformerde superelastiske buer eller buer hvor det ikke gjøres annen individuell tilpasning enn kun justering av buelengde.

 • Takst 604c: Middels arbeidsoperasjon

  Taksten omfatter prosedyrer slik som for eksempel liming av 1–3 brackets, tilpasning og sementering av 1–2 bånd, bueskift i en kjeve (middels) eller buejustering der buen må tas ut. Med «middels bueskift» menes bueskift i en kjeve der det gjøres individuell tilpasning ut over justering av buelengde eller hvor eksisterende bue må tas ut for å foreta individuell tilpasning.

 • Takst 604d: Komplisert arbeidsoperasjon

  Taksten omfatter prosedyrer av typen liming av 4–8 brackets, tilpasning og sementering av 3–4 bånd.

 • Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team

  Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter.

  Taksten kan utløses av alle kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team.

  Ved behandling ved sentraliserte LKG-team som krever takstbruk ut over 604e, benyttes takstene 604a–604e avhengig av type arbeidsoperasjon.

 • Takst 605: Spesialutstyr/tilleggsmateriell

  Takst gjelder spesialmateriale og tilpasning/montering av dette.

 • Takst 605f: Miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat – første skrue

  Taksten inkluderer arbeidsoperasjon for forankring av skruen/miniimplantatet, skruen og anestesi.

 • Takst 605g: Miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat – per ekstra skrue

  Taksten dekker arbeidsoperasjon for forankring av skruen/miniimplantatet, skruen og anestesi ved behov for mer enn en skrue/miniimplantat.

 • Takst 607: Retensjonskontroller

  Det ytes stønad til inntil 6 retensjonskontroller for tilstander i gruppe a eller b.

  Det gis ikke stønad til retensjonskontroller for tilstander i gruppe c11 – c15.

  For brukere som behandles/er behandlet for LKG/craniofaciale lidelser av sentraliserte LKG-team, er det ingen alders- eller antallsbegrensning når det gjelder retensjonskontroller.

Artikler om tannhelse

Sist oppdatert 16. november 2023

Etter tannregulering: Slik opprettholder du et vakkert smil og sunn tannstilling

Etter måneder eller til og med år med tannregulering er det endelig tid for å fjerne bøyler eller tannskinner. Resultatet er et flott smil og en…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 8. november 2023

Er tannregulering noe for deg?

Å ha en jevn og rett tannstilling er ikke bare viktig for et vakkert smil, men det kan også ha en betydelig innvirkning på tannhelsen og…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 6. november 2023

Usynlig tannregulering – et diskret alternativ for rette tenner

Oppdag fordeler og alternativer innen usynlig tannregulering. Lær om moderne metoder som tilbyr estetisk tiltalende behandling og optimal effekt.

Les hele artikkelen